Lapszámok

2017. augusztus XXV. évfolyam IV. szám

Polgár László: Elhunyt dr. Lőke Endre

96-ik életévében a közelmúltban elhunyt dr. Lőke Endre. 95-ik születésnapját még nagy örömmel üdvözöltük a Beton újság előző számában.

Lőke Endre pályafutásának gazdag 50-55 évén keresztül a magyar betonelemgyártás meghatározó egyénisége volt. Mint az IPARTERV, a 31. sz. ÁÉV, TTI dolgozója, majd algériai tervezése, végül az Unibeck Kft. részére végzett tervezései révén számos előregyártott elemes vasbeton szerkezetet fejlesztett. Különösen mint a TT födémelemek magyarországi terjesztője, fejlesztője hagyott mély nyomot a magyar előregyártott szerkezetek területén.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában 1973-ban Magyarországon megjelent könyve sajnos csak németül olvasható. Számos cikke jelent meg a Magyar Építőipar folyóiratban. A feszített vasbeton szerkezetek fejlesztésében különösen sokat tett. Az egész magyar betonelemgyártó szakma gyászolja dr. Lőke Endrét.

Fritz Leonhardt: Ingenieurbau című könyvében (1974) a mérnököket így jellemezte: „A legtöbb nagy statikus szerény ember volt, akik nem voltak hajlamosak a szereplésre, és akiket nagymértékben igénybe vett a feladatuk és szép szakmájuk iránti szenvedély. A szakma elsajátításához több, józan és szigorú gondolkodást igénylő tudományágba kell beleássák magukat, amelyek nem a felületes, hiú embereknek valók. Szívesen merülnek bele a problémákba, gyakran van szükségük nyugalomra és elzárkózottságra, hogy a nehéz építmények kivitelezésére kedvező megoldásokat találjanak. Így tehát a statikusok többszörösen emberek, akik túl zártan élnek a szakmai világukban, akik nem törődnek a felülrendelt összefüggésekkel, és akik mindenek előtt kerülik a rivaldafényt.” A statikus szakmáról és magáról a statikusról leírtak nagyon illenek Lőke Endre pályafutására és magára az emberre is. Azért fontos azokról rendszeresen megemlékezni, akik hosszú időt töltöttek el a szerkezettervezési és kivitelezési pályán, mert pályafutásuk tanulságul szolgálhat a fiatalabb generációk számára. (Elhangzott Lőke Endre 90. születésnapi köszöntőjén)