Történet

A szakmai lapot Asztalos István alapította 1992-ben, a BVM Mérnöki Kft., mint kiadó és szerkesztőség keretei között. Főszerkesztője először Straubinger Antal volt, majd rövidesen Kiskovács Etelka lett, aki azóta is nagy odafigyeléssel és hozzáértéssel végzi e tevékenységet. Az indulást támogatta Dr. Balázs György professzor úr, a BME Építőanyagok Tanszék akkori vezetője. A BVM Mérnöki Kft. tevékenységének befejezésekor 1994. márciustól a kiadói feladatokat felvállalta a Magyar Cementipari Szövetség, akkori elnöke Koltai Imre, mivel éppen keresték a kapcsolatot a betonos körökkel. Többszöri arculat és nyomdaváltás után alakult ki a mai megjelenés (lásd korábbi lappéldányokat).

Lap profilja, küldetése

A Szövetség által korábban kiadott Cementipar, ma Cementvilág más olvasói körhöz szól. A Beton c. szakmai havilap a betont, mint építőanyagot népszerűsíti, gyakorlati szakmai ismereteket terjeszt. Legfontosabb küldetése, hogy a cement, mint nagyon fontos építőipari alapanyag, illetve a beton, mint építőanyag használatát szakmai ismeretekkel segítse, a betonipari szakembereket aktuális ismeretekkel és szakmai információkkal lássa el, a betontermékek minőségét ezáltal javítsa és a társadalom számára mindinkább elfogadhatóvá tegye. Közvetitse a cementiparból jövő ismereteket a betonipar felé.

Lap menedzselés: szerkesztés, kiadás, szerkesztőbizottság

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (korábbi nevén Magyar Cementipari Szövetség), a lap Kiadója kölcsönös megelégedésre látja el már évek óta e feladatokat. A lap szerkesztését Kiskovács Etelka végzi, segítője Tóth-Asztalos Réka tördelőszerkesztő. A lap irányítását, szakmai ellenőrzését a Szerkesztőbizottság, illetve annak vezetője Asztalos István végzi.

A lap olvasó köre, olvasói visszajelzések

A lap olvasói köre mérnökökből, technikusokból, oktatókból, kormányzati és önkormányzati szakemberekből, beruházókból, kivitelezőkből, cement- és betonipari szakemberekből, adalékszer forgalmazókból, adalék- és kiegészítőanyag előállítókból és forgalmazókból, berendezés gyártókból és forgalmazókból tevődik össze. A lapnak jelentős előfizetői köre van. A lap mellett korábban működő Beton Klub tagjai és új Médiapartnerei jelentős kedvezményeket élveznek és rendszeres támogatói a lapnak. Ők az aktuális lap impresszumában mindig szerepelnek. A lapban hirdetések megjelentetésére is lehetőséget biztosítunk. Jelentős létszámú szerzőgárdával is rendelkezik a lap, akik köre szintén fokozatosan bővül. Az olvasói visszajelzések kedvezőek, amelyet időnként kérdőívekkel is segítünk kibontakozni.

A BETON c. szakmai lap céljai

A lap célja elsősorban az, hogy szakmai fórumot teremtsen a betonhoz kötődő szervezetek számára, lehetővé téve az új, kevéssé ismert cégek és technológiák megismertetését. További cél a beton társadalmi megítélése javításához, szakmai presztízsének helyreállításához való hozzájárulás.

Rendszeressé szeretnénk tenni
· a betonipari szakmát valamilyen módon érintő,
· új­­don­ságokat, újszerű megoldásokat bemutató,
· korszerű, a kor színvonalának megfelelő megoldásokat ismertető,
· magas minőségi színvonalat elérő és felmutató,
· kutatási eredményeket, vizsgálati tapasztalatokat közreadó,
· külföldi eljárásokat, eredményeket és tapasztalatokat átadó szakmai cikkek és egyéb ismertető
  anyagok megjelentetését.

A lap nyilvánosságával is támogatjuk azokat a megoldásokat, amelyek valamilyen módon hozzájárulnak a betontermékek minőségének javulásához, vagy maguk is magas minőségi színvonalat képviselnek.

A lapban szereplő témakörök:
- Alapozás (alapozási szerkezetek, megoldások, eljárások)
- Anyagvizsgálat
(vizsgálati módszerek, eredmények)
- Beszámoló
(rendezvények, tanulmányutak ismertetése)
- Betonacélok
(jellemzők, fejlesztések, újdonságok)
- Betonadalékszerek
(az egyes adalékszerek hatása a frissbeton és a végtermék tulajdonságaira,
   egyéb jellemzők)
- Betondesign (iparilag vagy manufakturálisan előállított használati tárgyak, dísztárgyak, ékszerek,
   kiegészítők, utcabútorok)
- Betonjavítás
(sérült, repedezett, korrodált betonszerkezetek javítási módszerei)
- Beton-művészet (művészek által készített, épületeket, tereket díszítő alkotások, betonszobrok,
   térplasztikák, homlokzati díszítő elemek stb.)
- Betontechnológia (a beton összetétele, készítése, szállítása, bedolgozása, transzportbeton stb.)
- Betontechnológiai tanácsadó
(módszerek, tapasztalatok, javaslatok)
- Betonvariációk (könnyűbeton, fényáteresztő beton, minden különleges betonösszetétel, amely
   eltér a „hagyományos” betontól)
- Cementgyártás (cementgyártási jellemzők, tapasztalatok, érdekességek)
- Cementtechnológia
(a cement összetétele, gyártással kapcsolatos információk)
- Céghírek
(cégek, szervezetek tevékenységének bemutatása)
- Diagnosztika
(elemvizsgálat, szerkezetvizsgálat)
- Előregyártás
(előregyártott beton és vasbeton elemek, épületszerkezetek, fal- és födém­
   szerkezetek, áthidalók, stb.)
- Életút
(a betonos szakmában kiemelkedő személyiségek életútjának ismer­tetése)
- Építésgépesítés
(betonozásnál, kivitelezésnél használatos gépek, eszközök)
- Építéstechnológia
(építési szempontok, megoldások, elvek)
- Felületvédelem
(padlóra, falra stb. használatos bevonatok, javító anyagok, módszerek)
- Gazdaságosság (a betonok alkalmazásával kapcsolatos pénzügyi megfon­tolások)
- Habarcsok
(a habarcs felhasználási területei, fejlődése, tervezési, kivitelezési szempontok)
- Hozzászólás
(a lapban megjelent cikkekhez kapcsolódó válaszok, gondolatok)
- Informatika
(a gyors információáramlást elősegítő könyvek, katalógusok, kiadványok,
   számítógépes rendszerek, stb. bemutatása)
- Ipari padlók
(információk ipari padlókról)
- Korrózió
(beton, vasbeton szerkezetek korróziójával és korrózióvédelmével kapcsolatos
   információk)
- Környezetvédelem
(kifejezetten környezetvédelmi megoldások, hulladékhasznosítás,
   dekontaminálás, stb.)
- Közlekedés- és vízépítés
(út-, híd- és vízépítési elemek, megoldások és eljárások)
- Közmű- és mélyépítés (közmű- és egyéb mélyépítési elemek, megoldások és eljárások)
- Kutatás-fejlesztés
(szakterületünkhöz kapcsolódó kutatási-fejlesztési eredmények, hírek)
- Látszóbeton
(épületek és mérnöki műtárgyak látszóbetonjai)
- Minőségügy
(a minőséggel, minőségbiztosítással összefüggő témakörök)
- Monolitbeton
(helyszínen készített beton és vasbeton szerkezetek, és egyéb helyszíni kivitelezési
   megoldások)
- Oktatásügy
(az oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos témakörök)
- Parképítés
(park és kertépítészeti elemek, térburkolatok, utcabútorok)
- Pályázati kiírás
(különféle díjak pályázatai)
- Rögzítéstechnika
(a beton és vasbeton építőelemek egymáshoz és más építőanyagokhoz való
   csatlakoztatása)
- Statisztika
(gazdasági elemzések)
- Szabályozás
(szabványosítással, előírásokkal, jogszabályokkal kapcsolatos területek, hatósági
   intézkedések)
- Szerkezetépítés
(műtárgyak, épületek szerkezeteinek kivitelezése, a megvalósítás körülményei)
- Szövetségi hírek
(szakmai szövetségek hírei)
- Termékismertető
(termékek, gyártmányok bemutatása, részletes leírása)
- Tervezés
(szakterületünkhöz kapcsolódó tervezési megoldások, problémák, kérdések)